ZIMSKA OPREMA MOTORNIH VOZIL

VOŽNJA POZIMI IN UPOŠTEVANJE SIGNALIZACIJE

Kljub temu, da vzdrževalci cest nimajo pristojnosti, kot jih premore policija, njihova opozorila na cestah niso sama sebi namen, zato priporočamo upoštevanje njihovih navodil, predvsem v primeru močnega sneženja. Pluženje in čiščenje cest je nemogoče, če vozniki ne upoštevajo postavljenih oznak in predvsem, če vozniki tovornih vozil ne upoštevajo ZVCP-ja, ki v takšnih primerih predvideva izločanje iz prometa. 

Zato se pozimi pojavljajo na posameznih odsekih kolone vozil, dolge več kilometrov, v katerih vozniki čakajo tudi po 5  in več ur, saj je čiščenje cest nemogoče, kadar so vozišča polna vozil in kadar vozniki ne upoštevajo  prometne signalizacije in pravil o zimski opremi.

Ob tem zakon (ZVCP) določa, da kadar na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, naravne ali druge nesreče ali drugih podobnih okoliščin, varnosti cestnega prometa pa ni mogoče zagotoviti na drug način, lahko pristojni občinski organ začasno prepove promet vseh ali posameznih vrst vozil ali skupin vozil oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi prometa mora nemudoma na primeren način obvestiti javnost, pristojno policijsko postajo in regijski center za obveščanje, del ceste, na katerem velja prepoved, pa označiti s predpisano prometno signalizacijo.

V oteženih zimskih razmerah vedno načrtujmo svoja potovanja. Pri tem moramo upoštevati vremenske in prometne razmere ter se zavedati, da bomo na cilj prišli le s preudarno, strpno, racionalno in defenzivno vožnjo.